• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,566 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 389 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 765 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 16,392 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 459 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,345 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 649 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,948 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,191 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 565 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,592 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,882 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,190 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,029 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,140 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,066 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,465 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,128 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,086 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,322 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,606 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,238 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 3,184 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,215 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,729 بازدید