• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,604 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 524 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 791 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 16,505 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 477 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,371 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 665 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 3,002 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,218 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 582 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,604 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,901 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,211 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,047 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,153 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,084 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,485 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,144 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,096 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,336 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,632 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,253 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 3,218 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,234 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,742 بازدید