• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,608 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 527 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 794 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 16,510 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 479 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,371 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 666 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 3,003 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,221 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 583 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,605 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,902 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,212 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,049 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,154 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,085 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,487 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,144 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,099 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,338 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,634 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,255 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 3,219 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,235 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,744 بازدید