• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 7 پاسخ
  • 1,690 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,316 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 909 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,570 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,415 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,595 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,778 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 963 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,232 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 2,291 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,863 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,383 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,236 بازدید
  • 25 پاسخ
  • 38,684 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,154 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,930 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 827 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 891 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,267 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 3,271 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,270 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,410 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,400 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,746 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 4,994 بازدید