• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 7 پاسخ
  • 1,679 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,307 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 902 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,540 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,403 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,581 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,764 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 953 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,212 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 2,273 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,851 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,368 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,219 بازدید
  • 25 پاسخ
  • 38,586 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,152 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,907 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 825 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 888 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,257 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 3,258 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,251 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,405 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,389 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,726 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 4,981 بازدید