• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 7 پاسخ
  • 3,248 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,990 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,140 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,879 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,796 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,754 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,888 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,104 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,242 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 3,397 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,603 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,669 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 4,028 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,451 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,920 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,245 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 3,986 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,213 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 1,817 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,660 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,263 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 2,593 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 955 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,817 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 4,257 بازدید