• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 7 پاسخ
  • 3,218 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,974 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,133 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,868 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,787 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,734 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,873 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,096 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,229 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 3,381 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,599 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,659 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 4,014 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,441 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,910 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,243 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 3,947 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,209 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 1,808 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,654 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,252 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 2,582 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 952 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,813 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 4,234 بازدید