• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 6 پاسخ
  • 1,984 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 2,249 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,490 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,328 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,838 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,529 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,273 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,593 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 943 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,392 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,922 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,318 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 3,399 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 2,049 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,698 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,292 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,506 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 7,995 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 16,769 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 2,558 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 11,020 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,658 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,781 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 2,448 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 3,002 بازدید