• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 6 پاسخ
  • 1,972 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 2,242 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,482 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,322 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,833 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,510 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,265 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,586 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 940 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,387 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,918 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,315 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 3,368 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 2,047 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,692 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,288 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,502 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 7,982 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 16,746 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 2,550 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 11,002 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,653 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,769 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 2,443 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,995 بازدید