• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 6 پاسخ
  • 1,964 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 2,239 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,482 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,321 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,831 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,492 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,265 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,583 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 938 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,387 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,915 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,310 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 3,338 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 2,044 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,689 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,285 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,499 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 7,877 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 16,725 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 2,543 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 10,990 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,653 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,756 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 2,440 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 2,989 بازدید