• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 6 پاسخ
  • 1,977 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 2,246 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,487 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,328 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,838 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,522 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,268 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,591 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 942 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,389 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,921 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,317 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 3,379 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 2,049 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,696 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,290 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,506 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 7,990 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 16,760 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 2,555 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 11,006 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,658 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,777 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 2,446 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 3,001 بازدید