• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 6 پاسخ
  • 2,000 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 2,273 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,498 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,332 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,841 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,555 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,281 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,599 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 945 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,396 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,928 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,325 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 3,426 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 2,056 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,706 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,295 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,514 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 8,020 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 16,801 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 2,566 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 11,031 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,664 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,791 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 2,460 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 3,019 بازدید