حجت مردانه زاده

مدیر بازنشته
 • تعداد ارسال ها

  5,690
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • Days Won

  235

تمامی ارسال های حجت مردانه زاده

 1. باسلام این بخش جزو نکات مثبتی هست که در نسخه های جدید جوملا پیش بینی و اضافی شده و اگر افزونه بکاپ گیری در سایت موجود باشه قبل از هر گونه تغییری در هسته از مدیر میخاد که یک نسخه پشتیبان از سایت تهیه کنه. در هر حال اگر نمیخواهید که بکاپ بگیرید. از طریق مدیریت پلاگین ها دو پلاگین زیر رو غیرفعال کنید عنوان پلاگین : System - Akeeba Backup Update Check نوع : akeebaupdatecheck عنوان پلاگین : System - Backup on update نوع: backuponupdate اینجوری مشکل شما برطرف میشه... موفق باشید و سربلند
 2. باسلام اتفاقا همون ار اس ممبرشیپ قابلیت افزودن یک آیتم مطلب و یا مجموعه و... داره . همچنین شما میتونید از افزونه J2Store و یا K2Store هم استفاده کنید که اولی بروی کامپوننت محتوای جوملا و دومی برای کامپوننت مدیریت مطالب K2 هست که میتونید هر آیتم رو به فروش بگذارید . و حاوی مطالب و فایل هایی هم باشه.
 3. باسلام دوست عزیز یکی از ساده ترین راهکارها این هستش که دستکاری ای در هسته جوملا انجام ندید و ولی بجاش از فرم ساز Rsform استفاده کنید. در این فرمساز یه پلاگین موجوده که برای ثبت نام هستش شما میتونید فرم ثبت نام جوملا رو بعد از فعالسازی این پلاگین غیرفعال؛ و فرم دلخواه خودتون که میتونه یک فیلد و یا نامحدود فیلد دلخواه داشته باشه ایجاد کنید. چون اگر طبق روشهایی که در بالا ارجاع داده شده پیش برید؛ ناچاراً میبایست هسته رو ویرایش کنید که طبیعتاً در بروزرسانی های جوملاغ اساساً سورستون به احتمال فراوان دچار مشکل خواهد شد! موفق و سربلند باشید
 4. با سلام در عنصر فوترتون خاصیت Parallax تعریف شده که میبایست اون رو به حالت نرمال دربیارید.
 5. گویا اطلاعات هاستتون رو عوض کردید. مجدد میخواستیم یک مورد رو تست کنیم. اگر عوض کردید در صورت نیاز اطلاعات جدید رو پیام خصوصی کنید.
 6. باسلام سایتتون چک شد .شما در حال حاضر از آخرین نسخه هلیکس استفاده میکنید و این راهنمایی ای که خدمتتون ارسال شده بود برای نسخه های پایینتر هلیکس بوده؛ ورژن پی اچ پی سرور شما چند هست؟
 7. باسلام سایتتون چک شد .شما در حال حاضر از آخرین نسخه هلیکس استفاده میکنید و این راهنمایی ای که خدمتتون ارسال شده بود برای نسخه های پایینتر هلیکس بوده؛ ورژن پی اچ پی سرور شما چند هست؟
 8. با سلام سن دامنه مربوط به خود دامنه هست و ارتباطی به دامنه دیگری نداره دوست عزیز...این پارامتر بر اساس هر دامنه تعریف میشه
 9. اطلاعات هاست و جوملا رو ارسال کنید
 10. دوست عزیز عرض شد کدها رو اصلاح کردم و قرار دادم. فقط کافی کدهایی که در پست قبلی ارسال کردم رو در فایل گفته شده در مسیر فوق وارد و سیو کنید موفق باشید
 11. باسلام کدهای زیر رو کامل کپی کنید و در فایل JoomlaSite.com/plugins/system/helix3/helix3.php جایگزین کنید <?php /** * @package Helix3 Framework * @author JoomShaper http://www.joomshaper.com * @copyright Copyright (c) 2010 - 2017 JoomShaper * @license http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPLv2 or Later */ //no direct accees defined ('_JEXEC') or die ('resticted aceess'); jimport('joomla.plugin.plugin'); jimport( 'joomla.event.plugin' ); jimport('joomla.registry.registry'); if(!class_exists('Helix3')) { require_once (__DIR__ . '/core/helix3.php'); } class plgSystemHelix3 extends JPlugin { protected $autoloadLanguage = true; // Copied style function onAfterDispatch() { if( !JFactory::getApplication()->isAdmin() ) { $activeMenu = JFactory::getApplication()->getMenu()->getActive(); if(is_null($activeMenu)) $template_style_id = 0; else $template_style_id = (int) $activeMenu->template_style_id; if( $template_style_id > 0 ){ JTable::addIncludePath(JPATH_ADMINISTRATOR . '/components/com_templates/tables'); $style = JTable::getInstance('Style', 'TemplatesTable'); $style->load($template_style_id); if( !empty($style->template) ) JFactory::getApplication()->setTemplate($style->template, $style->params); } } } function onContentPrepareForm($form, $data) { $doc = JFactory::getDocument(); $plg_path = JURI::root(true).'/plugins/system/helix3'; JForm::addFormPath(JPATH_PLUGINS.'/system/helix3/params'); if (is_object($data)) { $data = (array)$data; } if ($form->getName()=='com_menus.item') { //Add Helix menu params to the menu item JHtml::_('jquery.framework'); $data = (array)$data; if($data['id'] && $data['parent_id'] == 1) { JHtml::_('jquery.ui', array('core', 'more', 'sortable')); $doc->addScript($plg_path.'/assets/js/jquery-ui.draggable.min.js'); $doc->addStyleSheet($plg_path.'/assets/css/bootstrap.css'); $doc->addStyleSheet($plg_path.'/assets/css/font-awesome.min.css'); $doc->addStyleSheet($plg_path.'/assets/css/modal.css'); $doc->addStyleSheet($plg_path.'/assets/css/menu.generator.css'); $doc->addScript($plg_path.'/assets/js/modal.js'); $doc->addScript( $plg_path. '/assets/js/menu.generator.js' ); $form->loadFile('menu-parent', false); } else { $form->loadFile('menu-child', false); } $form->loadFile('page-title', false); } //Article Post format if ($form->getName()=='com_content.article') { JHtml::_('jquery.framework'); $doc->addStyleSheet($plg_path.'/assets/css/font-awesome.min.css'); $doc->addScript($plg_path.'/assets/js/post-formats.js'); $tpl_path = JPATH_ROOT . '/templates/' . $this->getTemplateName(); if(JFile::exists( $tpl_path . '/post-formats.xml' )) { JForm::addFormPath($tpl_path); } else { JForm::addFormPath(JPATH_PLUGINS . '/system/helix3/params'); } $form->loadFile('post-formats', false); } } // Live Update system public function onExtensionAfterSave($option, $data) { if ($option == 'com_templates.style' && !empty($data->id)) { $params = new JRegistry; $params->loadString($data->params); $email = $params->get('joomshaper_email'); $license_key = $params->get('joomshaper_license_key'); $template = trim($data->template); if(!empty($email) and !empty($license_key) ) { $extra_query = 'joomshaper_email=' . urlencode($email); $extra_query .='&amp;joomshaper_license_key=' . urlencode($license_key); $db = JFactory::getDbo(); $fields = array( $db->quoteName('extra_query') . '=' . $db->quote($extra_query), $db->quoteName('last_check_timestamp') . '=0' ); $query = $db->getQuery(true) ->update($db->quoteName('#__update_sites')) ->set($fields) ->where($db->quoteName('name').'='.$db->quote($template)); $db->setQuery($query); $db->execute(); } } } public function onAfterRoute() { $japps = JFactory::getApplication(); if ( $japps->isAdmin() ) { $user = JFactory::getUser(); if( !in_array( 8, $user->groups ) ){ return false; } $inputs = JFactory::getApplication()->input; $option = $inputs->get ( 'option', '' ); $id = $inputs->get ( 'id', '0', 'INT' ); $helix3task = $inputs->get ( 'helix3task' ,'' ); if ( strtolower( $option ) == 'com_templates' && $id && $helix3task == "export" ) { $db = JFactory::getDbo(); $query = $db->getQuery(true); $query ->select( '*' ) ->from( $db->quoteName( '#__template_styles' ) ) ->where( $db->quoteName( 'id' ) . ' = ' . $db->quote( $id ) . ' AND ' . $db->quoteName( 'client_id' ) . ' = 0' ); $db->setQuery( $query ); $result = $db->loadObject(); header( 'Content-Description: File Transfer' ); header( 'Content-type: application/txt' ); header( 'Content-Disposition: attachment; filename="' . $result->template . '_settings_' . date( 'd-m-Y' ) . '.json"' ); header( 'Content-Transfer-Encoding: binary' ); header( 'Expires: 0' ); header( 'Cache-Control: must-revalidate' ); header( 'Pragma: public' ); echo $result->params; exit; } } } private function getTemplateName() { $db = JFactory::getDbo(); $query = $db->getQuery(true); $query->select($db->quoteName(array('template'))); $query->from($db->quoteName('#__template_styles')); $query->where($db->quoteName('client_id') . ' = 0'); $query->where($db->quoteName('home') . ' = 1'); $db->setQuery($query); return $db->loadObject()->template; } function onAfterRender() { $app = JFactory::getApplication(); if ($app->isAdmin()) { return; } $body = JResponse::getBody(); $preset = Helix3::Preset(); $body = str_replace('{helix_preset}', $preset, $body); JResponse::setBody($body); } }
 12. باسلام امکان نداره درست نشه! حتما شما کد اعلام شده رو به درستی جایگزین نکردید! الان در کدهایی که ارسال کردید در بالا , کد اعلام شده رو وارد نکردید. اصلا! کدهای اعلامی رو در جای درست خودش وارد و ذخیره کنید . تست کنید اوکی میشه دوست عزیز موفق باشید و سربلند
 13. باسلام امکان نداره درست نشه! حتما شما کد اعلام شده رو به درستی جایگزین نکردید! الان در کدهایی که ارسال کردید در بالا , کد اعلام شده رو وارد نکردید. اصلا! کدهای اعلامی رو در جای درست خودش وارد و ذخیره کنید . تست کنید اوکی میشه دوست عزیز موفق باشید و سربلند
 14. بله شما بطورکامل میتونید میران تعرفه ها رو ب ای گروه های مختلف و حتی دسته بندی محصولات مختلف مشخص کنید. فروشنده هم به کلیه اطلاعات و فروشهای انجام شده از محصولات خودش(نه محصولات دیگران) دسترسی داره و میتونه کلیه سفارشات با وضعیتهای پرداخت شده / پرداخت نشده/لغوشده و.... رو ببینه و در پنل اختصاصی خودش دراختیار داشته باشه. تمتمی این اطلاعات تحت بخشهای گزارشگیری بصودت نمودارهای میله ای و دایره ای مشخص هستند
 15. با سلام خدمت شما شما میتونید این سناریو رو با ترکیب افزونه های hikashop و hikamarket این قابلیت ها رو راه اندازی کنید.فروشنده محصول خودش رو با قیمتهای دلخواه خودش درج میکنه در سایت برای فروش. طبیعتا کلیه فروشها و .رداختی ها به حساب صاحب سایت میره و درگاه به حساب صاحب سایت متصل هست. حالا اینور شما مثل تمتمی سیستمهای همکاری در فروش کاربر تحت یک فرم درخواست تسویه وجه میکنه و شما به شماره حساب یا شبایی که در پروفایل کاربر وجود داره باهاش تسویه میکنید. بر اساس این سناریو سایت آماده نصب و پکیج هایی رو آماده سازی کردیم که در صورت نیاز میتونید از طریق پیام خصوصی در ارتباط باشید. موفق و سربلند باشید
 16. باسلام اگر قرار هست سطوح دسترسی و مدیریتی اعمال بشه پس صرفاً با یک افزونه مدیریت دانلود نمیشه این سطوح رو اعمال کرد که هرکس صرفاً به فایلهای مختص به خودش دسترسی داشته باشه. اگر فایلهاتون عمومی نیست. و اگرهم قصد دریافت پول و پرداخت رو دارید پیشنهاد من استفاده از هیکاشاپ بیزنس هست. چون این قابلیت رو داره که شما میتونید هر زمانی به پروفایل کاربر یه سری فایل و محصول رو اضافی کنید و کاملا هم سطوح دسترسی و مدیریتی روش اعمال میشه اما اگر دسترسیتون عمومی هست میتونید از افزونه های Phoca Download / JDownload استفاده کنید. البته این ها رو هم اگر بخواهید میتونید مباحث مالی و اشتراک رو درونشون پیاده کنید اما اینجا میبایست از افزونه جانبی ای مثل RS membership هم استفاده کنید تا موارد مربوط به اشتراک بندی ها رو تعریف کنید. موفق باشید و سربلند
 17. باسلام پاسختون در تاپیک دیگر ارسال شد. موفق باشید و سربلند
 18. باسلام نیازی به بکاپ گیری و موارد دیگر نیست .روی سایتتون احتمالا از قالب هلیکس استفاده کردید و نسخه ش قدیمیه. طبق راهنمای زیر پیش برید مشکلتون برطرف میشه http://docs.afzoneha.com/joomal-menu-to-not-work-0-cannot-use-object-of-type-stdclass-as-array/ موفق باشید و سربلند
 19. باسلام این افکت و استایل رو میتونید براحتی با افزونه bt content ایجاد کنید. اون بحث ارشیوبندی هم که خب ارتباطی به ماژول نمیتونه داشته باشه چون اساسا ماژول کارش نمایش هست ارشیو رو میبایست یک کامپوننت جانبی انجام بده و یا اگر از آخرین نسخه های جوملا استفاده کنید این قابلیت ارشیو کردن مطالب بطور پیشفرض در هسته موجود هست. اون دکمه "ارشیو مطالب" هم میتونید بصورت دستی و یا اورراید بروی اون مآژول اضافی کنید و لینک بدید به منویی که داره از بلاگ و یا مقالات شما میخونه... موفق باشید و سربلند
 20. باسلام ببنید دوست عزیز وارد شدن به این عرصه صرفاً وابسته به تخصص شما در برنامه نویسی اینترفیس هم نیست. بهتر بگم بهتون منظور این هستش که الزاماً افرادی که برنامه نویس های ماهر در زمینه Css و Html و Bootstrap و Material و... هستند نمیتونند افرادی باشند که کارهای تمیز و شیک از آب در بیارن. چون بخش اعظم کار مربوط به ذوق و سلیقه طراح هستش. همونطور که دوستمون گفتند برای اینکه این تجربه ذهنی و چشمی به دستتون بیاد میبایست . ببینید و ببنید و ببنید... انواع سبک های خارجی و ایرانی...در تمامی حوزه ها و موضوعات. در کنار این دیدن ها؛ درک معانی و مفاهیم هارمونی در گرافیک وب ؛ میتونید از نظر برنامه نویسی UI / UX هم پیش برید. ولی به نظرم بعد هنری و ذهن خلاق یک فرد بسیار میتونه در موفقیتش تاثیر گذار باشه. چون علم برنامه نویسی رو میشه یادگرفت و آموخت اما اگر کسی اساساً ذوق و سلیقه ای نداشته باشه, هیچکاریش دیگه نمیشه کرد...
 21. باسلام لاگهاتون رو باز کنید ببنید خطا و ارسال ایمیل اضافی از جانب کدوم افزوه داره صورت میگیره. در صورت نیاز اطلاعات سایت و هاستتون رو پیام خصوصی کنید بررسی کنیم براتون.... موفق و سربلند باشید
 22. با سلام برای اینکه بتونید برای هر دسته یک ار اس اس مجزا تعریف کنید. دو راهکار وجود داره یا از افزونه مدیریت مطالب K2 استفاده کنید. این افزونه بطور داخلی و هسته ای برای هر دسته یک فید مجزا تولید میکنه که میتونید لینکش رو هم در دسترس عموم قرار بدید. و اگر الزاماً میخواهید از محتوای جوملا استفاده کنید. میتونید از افزونه OBRSS استفاده کنید. با این کامپوننت و افزونه های همراهش میتونید برای تک تک دسته بندی های مطالب جوملا ؛ فیدهای مجزا تولید و در سایتتون ایجاد کنید. این افزونه تجاری هستش. موفق باشید و سربلند
 23. باسلام نسخه تجاری این افزونه خریداری شده و بطور کامل مورد شمسی سازی قرار گرفته و درگاه پرداخت هم براش پیاده سازی شده و به سامانه پیامکی هم متصل شده همچنین یک قالب استاندارد و بسیار شیک هم براش پیاده سازی کردیم. که مجموعاً بصورت یک سایت آماده نصب و کوئیک استارت قابل ارائه خواهد بود. به دلیل احترام و رعایت قوانین انجمن امکان ارجاع با لینک مستقیم به سایت معذوریم. در صورت نیاز میتونید از طریق پیام خصوصی در ارتباط باشید.
 24. با سلام اساساً بهترین حالت برای ساختاربندی یک سایت به این شکل هست که شما موضوع اصلی فعالیت سایتتون رو به عنوان روت سایت در نظر بگیرید و در روت دامنه و سایتتون بالا بیارید و مابقی خدمات و امکانات رو بسته نوع فعالیت و چگونگی Link Building ای که در سایت میخواهید پیاده سازی کنید یا بعنوان منوی مستقل (و تحت منوهای سیستم اصلی و روت سایت ) ایجاد کنید. و یا بصورت ساب دامنه که بصورت قابل معرفی و ثبت در موتورهای جستجوگر هم باشه و یا حتی بتونید یک سیستم و هسته مستقل رو قرار بدید. حالا میتونه فعالیت اصلی سایت هرچیزی باشه اما چیزی که مشخص و واضح هستش اینه که وقتی شما قصد راه اندازی یک بخش بصورت جزئی و مکمل سایت رو دارید به جای استفاده از یک سیستم مستقل و در یک پوشه و یا ساب دامنه مجزا، بهتر هست که در پرتال داخلی خودتون از افزونه های موجود در اون سیستم استفاده کنید. اینجوری هم بهتر و سریعتر میتونید عملکردهای کلی سیستم رو در اختیار بگیرید و اعمال مدیریتی انجام بدید و هم اینکه از اتلاف وقت جلوگیری کرده به شکل بهینه ای، عامل زمان رو بکاربگیرید. موفق و سربلند باشید
 25. با سلام اساساً بهترین حالت برای ساختاربندی یک سایت به این شکل هست که شما موضوع اصلی فعالیت سایتتون رو به عنوان روت سایت در نظر بگیرید و در روت دامنه و سایتتون بالا بیارید و مابقی خدمات و امکانات رو بسته نوع فعالیت و چگونگی Link Building ای که در سایت میخواهید پیاده سازی کنید یا بعنوان منوی مستقل (و تحت منوهای سیستم اصلی و روت سایت ) ایجاد کنید. و یا بصورت ساب دامنه که بصورت قابل معرفی و ثبت در موتورهای جستجوگر هم باشه و یا حتی بتونید یک سیستم و هسته مستقل رو قرار بدید. حالا میتونه فعالیت اصلی سایت هرچیزی باشه اما چیزی که مشخص و واضح هستش اینه که وقتی شما قصد راه اندازی یک بخش بصورت جزئی و مکمل سایت رو دارید به جای استفاده از یک سیستم مستقل و در یک پوشه و یا ساب دامنه مجزا، بهتر هست که در پرتال داخلی خودتون از افزونه های موجود در اون سیستم استفاده کنید. اینجوری هم بهتر و سریعتر میتونید عملکردهای کلی سیستم رو در اختیار بگیرید و اعمال مدیریتی انجام بدید و هم اینکه از اتلاف وقت جلوگیری کرده به شکل بهینه ای، عامل زمان رو بکاربگیرید. موفق و سربلند باشید