webtaweb.ir

جستجوگر پیش شماره تلفن

2 پست در این موضوع

سلام

یه جستجوگر برای پیش شماره تلفن میخوام برای سایتم بزارم

این سایت جوملایی دیدم گذاشته

از چه افزونه ای استفاده کرده ؟

http://tehransabanet.com/index.php/coverage

درود بر شما

این افزونه نیست از جاوااسکریپت استفاده کرده و پیش شماره ها و نام مراکز رو دونه دونه معرفی کرده سورس کد بگیرید مشخصه

<script>
$(function() {
var availableTags = [

"	سيزده آبان	5500	"	,
"	سيزده آبان	5501	"	,
"	سيزده آبان	5502	"	,
"	سيزده آبان	5503	"	,
"	سيزده آبان	5550	"	,
"	سيزده آبان	5551	"	,
"	سيزده آبان	5552	"	,
"	سيزده آبان	5553	"	,
"	سيزده آبان	5554	"	,
"	سيزده آبان	5544	"	,
"	سيزده آبان	3950	"	,
"	سيزده آبان	5510	"	,
"	پانزده خرداد	292203	"	,
"	پانزده خرداد	292213	"	,
"	پانزده خرداد	292216	"	,
"	هفت تير	8814	"	,
"	هفت تير	8830	"	,
"	هفت تير	8831	"	,
"	هفت تير	8832	"	,
"	هفت تير	8834	"	,
"	هفت تير	8838	"	,
"	هفت تير	8849	"	,
"	هفت تير	8859	"	,
"	هفت تير	8881	"	,
"	هفت تير	8882	"	,
"	هفت تير	8883	"	,
"	هفت تير	8884	"	,
"	هفت تير	8886	"	,
"	آئينه ورزان	545	"	,
"	آئينه ورزان	7635	"	,
"	آبسرد	221552	"	,
"	آبسرد	7637	"	,
"	آل اسحاق	7700	"	,
"	آل اسحاق	7701	"	,
"	آل اسحاق	7730	"	,
"	آل اسحاق	7731	"	,
"	آيت	7725	"	,
"	آيت	7726	"	,
"	آيت	7728	"	,
"	آيت	7769	"	,
"	آيت	7781	"	,
"	آيت	7782	"	,
"	آيت	7783	"	,
"	آيت	7784	"	,
"	آيت	7799	"	,
"	ابوذر	6619	"	,
"	ابوذر	6628	"	,
"	ابوذر	6660	"	,
"	ابوذر	6661	"	,
"	ابوذر	6662	"	,
"	ابوذر	6663	"	,
"	ابوذر	6664	"	,
"	ابوذر	6665	"	,
"	ابوذر	6666	"	,
"	ابوذر	6667	"	,
"	ابوذر	6668	"	,
"	ابوذر	6669	"	,
"	اشرفي	3305	"	,
"	اشرفي	3306	"	,
"	اشرفي	3307	"	,
"	اشرفي	3308	"	,
"	اشرفي	3310	"	,
"	اشرفي	3316	"	,
"	اشرفي	3317	"	,
"	اشرفي	3318	"	,
"	اشرفي	3319	"	,
"	اشرفي	3309	"	,
"	الغدير	3300	"	,
"	الغدير	3301	"	,
"	الغدير	3302	"	,
"	الغدير	3303	"	,
"	الغدير	3343	"	,
"	الغدير	3368	"	,
"	الغدير	3369	"	,
"	الغدير	3370	"	,
"	الغدير	3371	"	,
"	الغدير	3372	"	,
"	الغدير	3373	"	,
"	امامت	7715	"	,
"	امامت	7716	"	,
"	امامت	7717	"	,
"	امامت	7740	"	,
"	امامت	7741	"	,
"	امامت	7742	"	,
"	امامت	7743	"	,
"	امامت	7746	"	,
"	امامت	7747	"	,
"	امامت	7748	"	,
"	امامت	7798	"	,
"	امامت	7775	"	,
"	اکبري	7732	"	,
"	اکبري	7711	"	,
"	اکبري	7714	"	,
"	اکبري	7732	"	,
"	اکبري	7733	"	,
"	اکبري	7734	"	,
"	اکبري	7735	"	,
"	اکبري	7739	"	,
"	اکبري	7778	"	,
"	اکبري	7779	"	,
"	اکبري	7796	"	,
"	ايرواني	5524	"	,
"	ايرواني	5525	"	,
"	ايرواني	5526	"	,
"	ايرواني	5527	"	,
"	ايرواني	5528	"	,
"	ايرواني	5529	"	,
"	باهنر	292211	"	,
"	باهنر	292215	"	,
"	باهنر	292217	"	,
"	بختياري	5520	"	,
"	بختياري	5521	"	,
"	بختياري	5522	"	,
"	بختياري	5523	"	,
"	بخششي	6618	"	,
"	بخششي	6625	"	,
"	بخششي	6626	"	,
"	بخششي	6628	"	,
"	بهشتي	8840	"	,
"	بهشتي	8841	"	,
"	بهشتي	8842	"	,
"	بهشتي	8843	"	,
"	بهشتي	8844	"	,
"	بهشتي	8845	"	,
"	بهشتي	8846	"	,
"	بهشتي	8847	"	,
"	بهشتي	8848	"	,
"	بهشتي	8849	"	,
"	بهشتي	8814	"	,
"	پاسداران تهران	2254	"	,
"	پاسداران تهران	2255	"	,
"	پاسداران تهران	2256	"	,
"	پاسداران تهران	2257	"	,
"	پاسداران تهران	2258	"	,
"	پاسداران تهران	2259	"	,
"	پاسداران تهران	2276	"	,
"	پاسداران تهران	2277	"	,
"	پاسداران تهران	2278	"	,
"	پاسداران تهران	2279	"	,
"	پيام نور	4440	"	,
"	پيام نور	4441	"	,
"	پيام نور	4442	"	,
"	پيام نور	4443	"	,
"	پيام نور	4444	"	,
"	پيام نور	4445	"	,
"	پيام نور	4446	"	,
"	پيام نور	4447	"	,
"	پيام نور	4448	"	,
"	پيام نور	4449	"	,
"	پيام نور	4460	"	,
"	پيام نور	4461	"	,
"	پيروزي	3325	"	,
"	پيروزي	3330	"	,
"	پيروزي	3331	"	,
"	پيروزي	3332	"	,
"	پيروزي	3333	"	,
"	پيروزي	3334	"	,
"	پيروزي	3335	"	,
"	پيروزي	3336	"	,
"	پيروزي	3367	"	,
"	پيروزي	3378	"	,
"	پيروزي	3379	"	,
"	توحيد	6642	"	,
"	توحيد	6643	"	,
"	توحيد	6659	"	,
"	توحيد	6690	"	,
"	توحيد	6691	"	,
"	توحيد	6692	"	,
"	توحيد	6693	"	,
"	توحيد	6694	"	,
"	توحيد	6657	"	,
"	توحيد	6658	"	,
"	توحيد	6659	"	,
"	توحيد	6656	"	,
"	توکلي	4450	"	,
"	توکلي	4451	"	,
"	توکلي	4452	"	,
"	توکلي	4453	"	,
"	توکلي	4454	"	,
"	توکلي	4455	"	,
"	توکلي	4456	"	,
"	توکلي	4457	"	,
"	توکلي	4459	"	,
"	جاجرود	7620	"	,
"	جعفري	2217	"	,
"	جعفري	2218	"	,
"	جعفري	2240	"	,
"	جعفري	2241	"	,
"	جعفري	2242	"	,
"	جعفري	2243	"	,
"	حق شناس	4470	"	,
"	حق شناس	4471	"	,
"	حق شناس	4472	"	,
"	حق شناس	4473	"	,
"	حق شناس	4474	"	,
"	حق شناس	4475	"	,
"	حق شناس	4476	"	,
"	حکمت شعار	7713	"	,
"	حکمت شعار	7718	"	,
"	حکمت شعار	7719	"	,
"	حکمت شعار	7720	"	,
"	حکمت شعار	7721	"	,
"	حکمت شعار	7722	"	,
"	حکمت شعار	7723	"	,
"	حکمت شعار	7724	"	,
"	حکمت شعار	7727	"	,
"	حکمت شعار	7744	"	,
"	حکمت شعار	7745	"	,
"	حکمت شعار	7749	"	,
"	حکمت شعار	7780	"	,
"	حکمت شعار	7789	"	,
"	خوش قدم	5582	"	,
"	خوش قدم	5583	"	,
"	خوش قدم	5584	"	,
"	خوش قدم	5585	"	,
"	خوش قدم	5586	"	,
"	خوش قدم	5587	"	,
"	خوش قدم	5588	"	,
"	خوش قدم	5519	"	,
"	خوش قدم	5545	"	,
"	درزي	3360	"	,
"	درزي	3361	"	,
"	درزي	3362	"	,
"	درزي	3388	"	,
"	درزي	3389	"	,
"	رمضاني	5546	"	,
"	رمضاني	5564	"	,
"	رمضاني	5565	"	,
"	رمضاني	5566	"	,
"	رمضاني	5567	"	,
"	رمضاني	5568	"	,
"	رودهن	221572	"	,
"	رودهن	221573	"	,
"	رودهن	7650	"	,
"	رودهن	7651	"	,
"	زارعي	4410	"	,
"	زارعي	4411	"	,
"	زارعي	4412	"	,
"	زارعي	4413	"	,
"	زارعي	4414	"	,
"	زارعي	4415	"	,
"	زارعي	4416	"	,
"	زارعي	4417	"	,
"	سعادتمند	4420	"	,
"	سعادتمند	4421	"	,
"	سعادتمند	4422	"	,
"	سعادتمند	4423	"	,
"	سعادتمند	4424	"	,
"	سعادتمند	4425	"	,
"	سعادتمند	4426	"	,
"	سعادتمند	4427	"	,
"	سعادتمند	4428	"	,
"	سعادتمند	4429	"	,
"	سيد الشهدا	5513	"	,
"	سيد الشهدا	5514	"	,
"	سيد الشهدا	5570	"	,
"	سيد الشهدا	5571	"	,
"	سيد الشهدا	5572	"	,
"	سيد الشهدا	5573	"	,
"	سيد الشهدا	5574	"	,
"	سيد الشهدا	5575	"	,
"	سيد الشهدا	5576	"	,
"	سيد الشهدا	5577	"	,
"	سيد الشهدا	5578	"	,
"	سيد الشهدا	5517	"	,
"	شهدا	221622	"	,
"	شهدا	221624	"	,
"	شهدا	6522	"	,
"	شهدا	6523	"	,
"	شهدا	6524	"	,
"	شهدا	6525	"	,
"	شهدا	6527	"	,
"	شهدا	6529	"	,
"	شهدا	6561	"	,
"	شهداي گمنام	7704	"	,
"	شهداي گمنام	7705	"	,
"	شهداي گمنام	7706	"	,
"	شهداي گمنام	7707	"	,
"	شهداي گمنام	7708	"	,
"	شهداي گمنام	7736	"	,
"	شهداي گمنام	7737	"	,
"	شهداي گمنام	7738	"	,
"	شهرک صنعتي شمس آباد	5623	"	,
"	شيخ فضل الله	8803	"	,
"	شيخ فضل الله	8804	"	,
"	شيخ فضل الله	8805	"	,
"	شيخ فضل الله	8806	"	,
"	شيخ فضل الله	8821	"	,
"	شيخ فضل الله	8860	"	,
"	شيخ فضل الله	8861	"	,
"	شيخ فضل الله	8862	"	,
"	صفادشت	6543	"	,
"	طبري	4463	"	,
"	طبري	4464	"	,
"	طبري	4465	"	,
"	طبري	4466	"	,
"	طبري	4467	"	,
"	طبري	4468	"	,
"	طبري	4469	"	,
"	عاطف	7729	"	,
"	عاطف	7770	"	,
"	عاطف	7771	"	,
"	عاطف	7772	"	,
"	عاطف	7773	"	,
"	عاطف	7786	"	,
"	عاطف	7787	"	,
"	عاطف	7788	"	,
"	عاطف	7774	"	,
"	عرب سرخي	3337	"	,
"	عرب سرخي	3338	"	,
"	عرب سرخي	3339	"	,
"	عرب سرخي	3363	"	,
"	عرب سرخي	3374	"	,
"	عرب سرخي	3375	"	,
"	عرب سرخي	3376	"	,
"	عرب سرخي	3377	"	,
"	عرب سرخي	3665	"	,
"	غريبي	2220	"	,
"	غريبي	2221	"	,
"	غريبي	2223	"	,
"	غريبي	2224	"	,
"	غريبي	2267	"	,
"	غريبي	2268	"	,
"	غريبي	2269	"	,
"	غريبي	2239	"	,
"	فجر	221522	"	,
"	فجر	7632	"	,
"	فرداسدي	6600	"	,
"	فرداسدي	6601	"	,
"	فرداسدي	6602	"	,
"	فرداسدي	6603	"	,
"	فرداسدي	6604	"	,
"	فرداسدي	6605	"	,
"	فرداسدي	6606	"	,
"	فرداسدي	6607	"	,
"	فرداسدي	6608	"	,
"	فرداسدي	6609	"	,
"	قندي تهران	5515	"	,
"	قندي تهران	5516	"	,
"	قندي تهران	5557	"	,
"	قندي تهران	5558	"	,
"	قندي تهران	5559	"	,
"	قندي تهران	5560	"	,
"	قندي تهران	5561	"	,
"	قندي تهران	5562	"	,
"	قندي تهران	5563	"	,
"	قندي تهران	5569	"	,
"	قندي تهران	5580	"	,
"	قندي تهران	5581	"	,
"	قندي تهران	5589	"	,
"	گلگون	6561	"	,
"	گيلاوند	221523	"	,
"	گيلاوند	221524	"	,
"	گيلاوند	7631	"	,
"	گيلاوند	7634	"	,
"	مالک اشتر	6635	"	,
"	مالک اشتر	6636	"	,
"	مالک اشتر	6637	"	,
"	مالک اشتر	6638	"	,
"	مالک اشتر	6667	"	,
"	مالک اشتر	6683	"	,
"	مالک اشتر	6684	"	,
"	مالک اشتر	6685	"	,
"	مالک اشتر	6686	"	,
"	مالک اشتر	6687	"	,
"	مالک اشتر	6688	"	,
"	مالک اشتر	6689	"	,
"	مالک اشتر	6619	"	,
"	محسنيان	6639	"	,
"	محسنيان	6678	"	,
"	محسنيان	6679	"	,
"	محسنيان	6680	"	,
"	محسنيان	6681	"	,
"	محسنيان	6682	"	,
"	محلاتي	2219	"	,
"	محلاتي	2244	"	,
"	محلاتي	2245	"	,
"	محلاتي	2246	"	,
"	محلاتي	2247	"	,
"	محلاتي	2248	"	,
"	محلاتي	2249	"	,
"	مشهدي مهدي	3324	"	,
"	مشهدي مهدي	3345	"	,
"	مشهدي مهدي	3346	"	,
"	مشهدي مهدي	3347	"	,
"	مشهدي مهدي	3348	"	,
"	مشهدي مهدي	3349	"	,
"	مشهدي مهدي	3386	"	,
"	مشهدي مهدي	3387	"	,
"	مشهدي مهدي	3357	"	,
"	مطهري	8848	"	,
"	مطهري	8855	"	,
"	مطهري	8870	"	,
"	مطهري	8871	"	,
"	مطهري	8872	"	,
"	مطهري	8849	"	,
"	مطهري	8854	"	,
"	مطهري	8838	"	,
"	مطهري	8810	"	,
"	منتظري	5590	"	,
"	منتظري	5591	"	,
"	منتظري	5592	"	,
"	منتظري	5593	"	,
"	منتظري	5595	"	,
"	منتظري	5596	"	,
"	منتظري	5597	"	,
"	مهديه	5536	"	,
"	مهديه	5537	"	,
"	مهديه	5538	"	,
"	مهديه	5539	"	,
"	مهديه	5548	"	,
"	مهديه	5549	"	,
"	نبوت	7790	"	,
"	نبوت	7791	"	,
"	نبوت	7792	"	,
"	نبوت	7793	"	,
"	نبوت	7794	"	,
"	نبوت	7795	"	,
"	نصراللهي	8823	"	,
"	نصراللهي	8824	"	,
"	نصراللهي	8825	"	,
"	نصراللهي	8826	"	,
"	نصراللهي	8827	"	,
"	نصراللهي	8828	"	,
"	نصراللهي	8838	"	,
"	نصراللهي	8848	"	,
"	نظري	7754	"	,
"	نظري	7755	"	,
"	نظري	7756	"	,
"	نظري	7757	"	,
"	نظري	7758	"	,
"	نظري	7759	"	,
"	نهري	8807	"	,
"	نهري	8808	"	,
"	نهري	8809	"	,
"	نهري	8828	"	,
"	نهري	8836	"	,
"	نهري	8837	"	,
"	نهري	8856	"	,
"	نهري	8857	"	,
"	نهري	8858	"	,
"	نهري	8859	"	,
"	نهري	8868	"	,
"	نهري	8869	"	,
"	نواب صفوي	5540	"	,
"	نواب صفوي	5541	"	,
"	نواب صفوي	5542	"	,
"	نواب صفوي	5543	"	,
"	هجرت	3314	"	,
"	هجرت	3315	"	,
"	هجرت	3364	"	,
"	هجرت	3365	"	,
"	هجرت	3366	"	,
"	هجرت	3380	"	,
"	هجرت	3381	"	,
"	هجرت	3382	"	,
"	هجرت	3383	"	,
"	هجرت	3384	"	,
"	هجرت	3605	"	,
"	واوان	228317	"	,
"	واوان	228318	"	,
"	واوان	228319	"	,
"	وليعصر	7750	"	,
"	وليعصر	7751	"	,
"	وليعصر	7752	"	,
"	وليعصر	7753	"	,
"	وليعصر	7760	"	,
"	وليعصر	7761	"	,
"	وليعصر	7762	"	,
"	وليعصر	7763	"	,
"	وليعصر	7764	"	,
"	وليعصر	7765	"	,
"	وليعصر	7766	"	,
"	وليعصر	7767	"	,
"	وليعصر	7768	"	,
"	کاشاني	4400	"	,
"	کاشاني	4401	"	,
"	کاشاني	4402	"	,
"	کاشاني	4403	"	,
"	کاشاني	4404	"	,
"	کاشاني	4405	"	,
"	کاشاني	4406	"	,
"	کاشاني	4407	"	,
"	کاشاني	4408	"	,
"	کاشاني	4409	"	,
"	کاشاني	449500	"	,
"	کاشاني	449501	"	,
"	کاشاني	449502	"	,
"	کاشاني	449503	"	,
"	کاشاني	449504	"	,
"	کاشاني	449505	"	,
"	کاشاني	449506	"	,
"	کاشاني	449507	"	,
"	کاشاني	449508	"	,
"	کاشاني	449509	"	,
"	کاشاني	449510	"	,
"	کاشاني	449511	"	,
"	کاشاني	449512	"	,
"	کاشاني	449513	"	,
"	کاشاني	449514	"	,
"	کاشاني	449515	"	,
"	کاشاني	449516	"	,
"	کاشاني	449517	"	,
"	کاشاني	449518	"	,
"	کاشاني	449519	"	,
"	کاشاني	449520	"	,
"	کاشاني	449521	"	,
"	کاشاني	449522	"	,
"	کاشاني	449523	"	,
"	کاشاني	449524	"	,
"	کاشاني	449525	"	,
"	کاشاني	449526	"	,
"	کاشاني	449527	"	,
"	کاشاني	449528	"	,
"	کاشاني	449529	"	,
"	کاشاني	449530	"	,
"	کاشاني	449531	"	,
"	کاشاني	449532	"	,
"	کاشاني	449533	"	,
"	کاشاني	449534	"	,
"	کاشاني	449535	"	,
"	کاشاني	449536	"	,
"	کاشاني	449537	"	,
"	کاشاني	449538	"	,
"	کاشاني	449539	"	,
"	کاشاني	449540	"	,
"	کاشاني	449541	"	,
"	کاشاني	449542	"	,
"	کاشاني	449543	"	,
"	کاشاني	449544	"	,
"	کاشاني	449545	"	,
"	کاشاني	449546	"	,
"	کاشاني	449547	"	,
"	کاشاني	449548	"	,
"	کاشاني	449549	"	,
"	کاشاني	449550	"	,
"	کاشاني	449551	"	,
"	کاشاني	449552	"	,
"	کاشاني	449553	"	,
"	کاشاني	449554	"	,
"	کاشاني	449555	"	,
"	کاشاني	449556	"	,
"	کاشاني	449557	"	,
"	کاشاني	449558	"	,
"	کاشاني	449559	"	,
"	کاشاني	449560	"	,
"	کاشاني	449561	"	,
"	کاشاني	449562	"	,
"	کاشاني	449563	"	,
"	کاشاني	449564	"	,
"	کاشاني	449565	"	,
"	کاشاني	449566	"	,
"	کاشاني	449567	"	,
"	کاشاني	449568	"	,
"	کاشاني	449569	"	,
"	کاشاني	4495	"	,
"	کاشاني	4496	"	,
"	کاظميان	4430	"	,
"	کاظميان	4431	"	,
"	کاظميان	4432	"	,
"	کاظميان	4433	"	,
"	کاظميان	4435	"	,
"	کاظميان	4436	"	,
"	کاظميان	4495	"	,
"	کاظميان	449570	"	,
"	کاظميان	449571	"	,
"	کاظميان	449572	"	,
"	کاظميان	449573	"	,
"	کاظميان	449574	"	,
"	کاظميان	449575	"	,
"	کاظميان	449576	"	,
"	کاظميان	449577	"	,
"	کاظميان	449578	"	,
"	کاظميان	449579	"	,
"	کاظميان	449580	"	,
"	کاظميان	449581	"	,
"	کاظميان	449582	"	,
"	کاظميان	449583	"	,
"	کاظميان	449584	"	,
"	کاظميان	449585	"	,
"	کاظميان	449586	"	,
"	کاظميان	449587	"	,
"	کاظميان	449588	"	,
"	کاظميان	449589	"	,
"	کاظميان	449590	"	,
"	کاظميان	449591	"	,
"	کاظميان	449592	"	,
"	کاظميان	449593	"	,
"	کاظميان	449594	"	,
"	کاظميان	449595	"	,
"	کاظميان	449596	"	,
"	کاظميان	449597	"	,
"	کاظميان	449598	"	,
"	کاظميان	449599	"	,
"	کرمي	6620	"	,
"	کرمي	6621	"	,
"	کرمي	6622	"	,
"	کرمي	6623	"	,
"	کرمي	6624	"	,
"	کرمي	6629	"	,
"	کرمي	6630	"	,
"	کرمي	6631	"	,
"	کرمي	6632	"	,
"	کمرد	7626	"	,
"	يزدان پناه	4480	"	,
"	يزدان پناه	4481	"	,
"	يزدان پناه	4482	"	,
"	يزدان پناه	4483	"	,
"	يزدان پناه	4484	"	,
"	يزدان پناه	4485	"	,
"	يزدان پناه	4486	"	,
"	يزدان پناه	4487	"	,];
$( "#tags" ).autocomplete({
source: availableTags
});
});
</script>

Share this post


Link to post
Share on other sites

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری