راهبران


Popular Content

نمایش پست های دارای بیشترین لایک از تاریخ 06/04/0 در تمام بخش ها

  1. 1 لایک
    سلام مسلما هیچ چیز مثل طراحی قالب از صفر و طبق نیاز کارفرما نیست. منم مثل خودت خودم قالب کد می زنم. ولی به نظرم گانتری و هلیکس خوبن.