• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

100 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,347 بازدید


  • 1 پاسخ
  • 66 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 15,185 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 332 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,045 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 501 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,675 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,035 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 422 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,344 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,754 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,017 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 913 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,937 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 905 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,315 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,942 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 994 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,208 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,407 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,102 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,648 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,083 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,531 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,582 بازدید