• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

100 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,371 بازدید


  • 1 پاسخ
  • 140 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 15,342 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 342 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,070 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 511 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,706 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,049 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 434 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,366 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,765 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,033 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 921 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,951 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 916 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,333 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,957 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 998 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,214 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,435 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,116 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,698 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,093 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,546 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,593 بازدید