• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,500 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 87 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 699 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 16,213 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 422 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,315 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 604 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,877 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,147 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 539 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,554 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,840 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,135 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 989 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,099 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,024 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,424 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,080 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,055 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,284 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,533 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,201 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 3,096 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,174 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,684 بازدید