• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

100 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,453 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 467 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 15,971 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 383 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,250 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 558 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,796 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,110 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 495 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,476 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,803 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,074 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 954 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,035 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 982 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,386 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,040 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,025 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,249 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,486 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,166 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,970 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,143 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,600 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,630 بازدید