• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,563 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 383 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 764 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 16,383 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 458 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,344 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 648 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,947 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,188 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 564 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,590 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,881 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,189 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,027 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,138 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,064 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,463 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,126 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,085 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,321 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,604 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,237 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 3,181 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,213 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,728 بازدید