• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

100 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,419 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 338 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 15,744 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 372 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,176 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 538 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,771 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,079 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 466 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,438 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,795 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,058 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 938 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,998 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 946 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,371 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,005 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,011 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,236 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,471 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,151 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,856 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,134 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,591 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,614 بازدید