• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,543 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 196 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 747 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 16,321 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 447 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,333 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 638 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,923 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,174 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 554 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,578 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,863 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,171 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,013 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,126 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,048 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,447 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,108 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,074 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,305 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,585 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,222 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 3,153 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,201 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,714 بازدید