• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

100 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,398 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 231 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 15,542 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 358 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,125 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 524 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,751 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,067 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 448 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,396 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,779 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,043 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 931 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,971 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 925 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,356 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,980 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,004 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,224 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,455 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,132 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,773 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,117 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,569 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,605 بازدید