• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

100 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,492 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 661 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 16,153 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 412 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,301 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 589 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,854 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,136 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 530 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,532 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,828 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,107 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 981 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,086 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,013 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,415 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,070 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,049 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,276 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,521 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,192 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 3,072 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,165 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,671 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,658 بازدید