• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,585 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 458 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 783 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 16,464 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 470 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,360 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 659 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,980 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,209 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 572 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,598 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,892 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,202 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,036 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,146 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,077 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,473 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,135 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,091 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,329 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,620 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,249 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 3,206 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,224 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,735 بازدید