• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,514 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 139 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 717 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 16,263 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 430 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,324 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 618 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,898 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,157 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 546 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,566 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,853 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,151 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,001 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,113 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,033 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,436 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,092 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,063 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,296 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,563 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,212 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 3,117 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,184 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,697 بازدید