• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

101 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,635 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 561 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 812 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 16,565 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 488 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,384 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 679 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 3,020 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,241 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 595 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,613 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,912 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,226 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,057 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,166 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,095 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,498 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,156 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,108 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,349 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,650 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,266 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 3,239 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,244 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,754 بازدید