• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

100 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,479 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 591 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 16,087 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 404 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,288 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 582 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,819 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,129 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 522 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,512 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,821 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,098 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 974 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 2,074 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,007 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,407 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,059 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,042 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,268 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,510 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,184 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 3,039 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,159 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,655 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,650 بازدید