• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

99 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,255 بازدید


  • 42 پاسخ
  • 14,496 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 294 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 957 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 468 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,604 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 980 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 381 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,282 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,707 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 978 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 881 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,891 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 875 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,275 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,891 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 971 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,174 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,342 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,043 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,516 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,043 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,478 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,534 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,218 بازدید