• اطلاعیه ها

درخواست فارسی سازی افزونه

کلیه درخواستهای فارسی سازی افزونه های جوملا برای نسخه های 1.5 - 1.6 - 1.7 و 2.5

99 موضوع در این انجمن

  • 10 پاسخ
  • 5,291 بازدید


  • 42 پاسخ
  • 14,952 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 310 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 993 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 485 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,640 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,002 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 398 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,308 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,730 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 996 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 897 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,912 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 888 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,290 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,918 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 979 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,191 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 1,363 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 2,066 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,573 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,061 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,502 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,556 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,230 بازدید