راهبران


Popular Content

نمایش پستهای داری بیشترین لایک در 05/05/0 در تمام بخش ها

  1. 1 لایک
    سلام مسلما هیچ چیز مثل طراحی قالب از صفر و طبق نیاز کارفرما نیست. منم مثل خودت خودم قالب کد می زنم. ولی به نظرم گانتری و هلیکس خوبن.